سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، ...  

مصاحبه درباره نقش فرمانروايان در وضع عمومی جامعه با خبرگزاری آینده روشن

محمد هادی یوسفی غروی، نویسنده، در گفت و گو با خبرگزاری آینده روشن گفت: اولیای امور فرهنگی، مسئولیت فرهنگی، تربیتی و ارشادی مردم را بر عهده دارند و باید درصدد فرصت هایی باشند که بتوانند به این وظایف خود عمل کنند. 

وی خاطر نشان کرد: مردم به فرمانروایان حکومتی خود شبیه تر از پدران خود هستند. چون فرمانروایان سازنده وضع عمومی جامعه هستند. در صورتی که پدر نقش کم رنگ تری دارد و تحت تأثیر فرهنگ عامه زمان خود است. وظیفه ایجاد انگیزه در جهت یابی فرهنگی بر عهده فرمانروایان است. یکی از فرصت های مناسبی که برای ایجاد انگیزه پدید آمده، نام گذاری هر سال به نام بزرگان دین است. 

این نویسنده در ادامه افزود: مسئله نام گذاری در اسلام بسیار اهمیت دارد. گاهی منظور از نام گذاری تکریم و تقدیر از شخصی است. چنان که در نام گذاری سال 85 به نام پیامبر اعظم این هدف مشخص است. باید در این سال به معانی ویژه ای که در شخصیت پیامبر گرامی اسلام وجود دارد، توجه بیش تری و از رفتار ایشان الگو برداری شود. 

یوسفی غروی یاد آور شد: این نام گذاری ها آثار و برکات فراوانی در عرصه فرهنگ دارد. در سال هایی که به نام امام علی و امام حسین نام گذاری شد، در حوزه دینی کتاب های بسیار خوبی به چاپ رسید، به طوری که جواب گوی بسیاری از سئوالات و ابهام ها شد.